Recente Tweets
Social Media
Pensioenagenda.nl

Door derden geagendeerde
pensioenevents: www.pensioenagenda.nl

Landbrug©

Contentmanagement 1999-2015

Digitale HR-agenda

Op deze webiste tref je door derden georganiseerde HR-evenementen zoals (overheids-)campagnes, congressen, cursussen, informatieavonden, seminars, webinars, workshops enz..
Plaatsing op HR-agenda.nl is - onder strikte voorwaarden - gratis. Plaatsing houdt in dat het event in de kalender wordt opgenomen. Tegen een meerprijs wordt het event op daarvoor bestemde of voorpagina uitvergroot. Daarbij kan worden gedacht aan een infographic, (foto-)presentatie, promotiefilm of een andere door de organisatie voor te stellen uiting.